Шефът на РДГ - Смолян, Венцислав Фурлански: При нас кризата дойде по-рано и си отиде по-бързо

 
 • Последна промяна на: 10:12, 18.02.2011 г.
 • Автор: Елена Павлова
 • В рубрика: Интервю

Венцислав Фурлански бе назначен за шеф на горската дирекция в началото на годината. Професионалната си кариера започва през 2002 година като лесничей в ДГС – Смилян. Две години по-късно той става зам.-директор на горското стопанство в смолянското село, а от 2007 година до октомври м. г. е експерт по лова в РДГ. След това той пое поста на бившия зам.-директор Красимир Каменов, който стана заместник на шефа на Изпълнителната агенция по горите Бисер Дачев.

Г-н Фурлански, кое е най-слабото място в горския сектор и какво трябва да се промени?

Слабото място на горския сектор е неравнопоставеността на видовете собственост. Имаме държавна, общинска, частна и кооперативна собственост. При стопанисването на държавните гори става така, че едни и същи звена имат и контролни, и стопански функции, което води до възможност за занижаване на контрола с цел по-добри стопански резултати. Но с влизането в сила на новия закон това ще бъде избегнато.

Как се отразява кризата в горския сектор?

В момента продажбата на дървесина е много висока . Има търсене на всички сортименти. Спокойно мога да кажа, че в нашия сектор кризата отшумява. Категорично заявявам, че кризата дойде по-рано и по-бързо си отиде.

Търсенето основно за износ ли е?

Нашите клиенти са български фирми-преработватели, но те основно изнасят дървесината за Турция, по-малки количества за Гърция и Македония. Една малка част от преработеното остава за българския пазар за направа на детайли, дограма и мебели. Изпълнителната агенция стартира м. г. процедури за отдаване на ловни участъци и стопанства. Какво се случи с конкурсите, има ли вече концесионери? Процедурите започнаха от 2009 година за част от дивечовъдните участъци, които са към горските стопанства. Те бяха обявени и някои от тях отдадени на концесия, но там, където нямаше желаещи, се прекратиха. След като се получиха заявления от фирми да стопанисват неотдадените райони, дадохме наново предложения и Изпълнителната агенция по горите обяви конкурси.

Колко участъка вече са дадени на концесия?

В момента имаме сключени договори за стопанисване на четири дивечовъдни участъка. Единият е в териториалния обхват на ДГС “Славейно” – участък “Сливка”, с концесионер фирма от Баните, другите два са около Хвойна и тях ги стопанисват дружества от столицата и град Съединение, а третият е в района на Борино. В процес на отдаване е частък в Триград, а за втори предстои да започне процедура, както и за друг в Борино. Имаше обявяване за “Ушките-Ляска” в Смилян, но в момента изборът се обжалва в съда.

Каква е целта на отдаването на тези участъци и защо ловно-риборските сдружения не играят за тях?

В тези процедури всяко едно юридическо лице има възможност да кандидатства и да получи такъв дивечовъден участък. Ловните сдружения също могат да участват, но таксата е доста висока. Но въпреки че на тях сме им предоставили ловно-стопански райони за 15-годишен период, тези площи не ги задоволяват. Сдруженията имат доста голям прием на ловци, съобразен с площта, която според закона е 75 ха на човек, и действително им трябват още площи. Но това е въпрос на финансови възможности. За да участват за ловен участък, трябва да се изготви бизнеспрограма, има и годишна такса за стопанисване на дивеча.

Каква е цената за стопанисване на участък?

Цената за стопанисване на дивеча варира от 10 000 до 35 000 на година и тя зависи от площта на района и бонитета на гората. Бизнеспрограмата, която е и критерий за оценка, също е различна. Някои от кандидатите залагат първите две години да изпълнят мероприятията, които са предвидени за 15-годишния период. Спокойно мога да кажа, че тези участъци, които вече са отдадени, случиха на добри и коректни стопани. Моето мнение е, че сега отдаването на участъците е много по-добре обмислено и от този начин на стопанисване дивечът ще има полза. Преди се ползваха година за година, а сега за 15-годишен период.

От няколко години проблем номер едно са заменките. Каква част от заменените гори в Смолянска област са застроени?

Направихме обстойна проверка, която показа, че от заменените гори няма нито една площ, която да е застроена. Няма дори горски терени с променено предназначение.

Приетият на второ четене Закон на горите действително ли обрича на гибел проекта СТЦ "Перелик"?

Проектът за СТЦ “Перелик” обхваща земеделски и горски терени. Приетите текстове на новия закон не забраняват промяна предназначението на горски терени, но това става срещу заплащане. Водиха се дълги дискусии специално за ски-пистите и съоръженията. За изграждането им ще може да бъде променяно предназначението, но срещу такса. Към момента същото е така и по сега действащия закон – ски писта не може да се направи без да е променено предназначението.

Тогава кое е новото и защо инвеститорът на центъра се изказа толкова скептично за проекта?

Имаше предложение да не се налага промяна предназначението за такива територии, който най-вероятно се разбра погрешно. Категорично за СТЦ “Перелик” ще може да бъде променено предназначението, но по надлежния ред срещу заплащане, както бе и досега.

Колко директори на горски стопанства бяха сменени през последната година от управлението на ГЕРБ?

Смениха се директорите на стопанствата в Смилян, Златоград, Пампорово и за кратко на Доспат. Всяка една от смените е строго индивидуална и няма общ принцип. Директорите на горски стопанства сключват договори за управление с изпълнителния директор на ИАГ и той решава на кой да го прекрати и на кой не.

А защо директорът на доспатското стопанство Вергил Байкалов бе сменен, а след по-малко от месец възстановен? Доколкото знам той е завел и няколко дела във ВАС срещу заповеди на шефа на ИАГ?

Има заведени дела, но в крайна сметка в момента пак си е директор и те се явяват безсмислени. Не мога да кажа какви са причините, довели до тези действия – първоначално смяна, а след това връщане. Но в момента той си е директор. В далечното минало пак му се е случвало това. Байкалов е от добрите директори и заслужено е на този пост. С много опит е, добре работи, ерудиран човек е.

Бившият шеф на пампоровското стопанство Тихомир Ников наскоро бе освободен от длъжност, какво показаха проверките?

В Пампорово бяха направени две паралелни проверки – на Изпълнителната агенция по горите и на Регионалната дирекция. Нашата проверка установи, че има допуснати нарушения по дисциплината на ползване в недържавните площи, където бяха основните пропуски, както и в държавните гори. Натъкнахме се на пропуски в документооборота, в организацията на работа, както и че не е създадена система на контрол при разрешаването и събирането на такси от временните обекти в курорта. В края на 2008 година пак беше извършена комплексна проверка и директорът беше наказан с парична санкция.

Има ли бъдеще горското стопанство на Пампорово, говори се, че то ще бъде разпределено към смолянското и чепеларското?

Всичко това ще се уточни с новия закон за горите, в който се предвижда окрупняване и тогава ще се прецени кои ще бъдат закрити и кои не. Миналата година имаше едно окрупняване след като стопанството в Мугла се вля в смолянското.

Говори се, че и Регионалната дирекция ще бъде закрита, а управлението ще се премести в Пловдив. Няма ли да стане куриоз – районът с най-много горски площи и единствената област с горовладелчески кооперации да се управлява от град, разположен в полето?

Предвижда се дирекциите да бъдат преструктурирани в инспекторати, чиято бройка ще определи министърът. Последната информация, която имам, е, че на територията на страната ще има шест такива предприятия, на които териториалният им обхват и седалището ще се определят впоследствие. Борбата, която водим, е да си има предприятие в Смолян, защото нашият край няма кой знае какъв поминък, липсва развита промишленост и е добре ресурсът да си остане тук.

Водещи новини

Архив — новини

2017
 • февруари
 •     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28          
 • януари
 •             1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
2016
2015
2014
2013
2012