Шокиращи нарушения в Художествената галерия

 • Последна промяна на: 10:38, 24.02.2012 г.
 • Автор: Анита Чолакова
 • В рубрика: Общество

Директорът издавал сертификати за износ на художествени произведения вместо министъра на културата

Шокиращи нарушения в Художествената галерия е открила комисия, назначена от министъра на културата Вежди Рашидов. Проверката на Инспектората за опазване на културното наследство била с цел да установи дали в галерията се спазва съответното законодателство.

Министерската заповед е от 19 юли миналата година. Докладът с крайно негативните констатации мистериозно изчезнал. Прикрити били и препоръките за отстраняване на изумително многото нарушения. За доклада в местната управа разбрали едва преди две-три седмици и поискали копие от Министерството на културата. Пред “Отзвук” директорът на галерията каза, че и той скоро получил доклада – едва преди месец. Според него той е бил скриван в изчакване да минат изборите за кмет на общината.

При проверката се оказало, че галерията няма статут – липсва акт за създаването й. И това е едно от многото неща, които няма. Това културно учреждение работи без правилник за устройството и дейността, без план за работата, без дирекционен съвет, без галериен съвет, без художествен съвет, без консервационно-реставрационен съвет, без фондова комисия, без експертно-оценителна комисия, без концепция за работа и развитие, без вътрешни правила за обслужване на посетители – предлагани услуги, събиране и отчитане на приходите. Не са изпълнени и още ред други изисквания, задължителни по закон. Липсва стратегически план за дейността на галерията в перспектива, липсва и задължителният годишен план.

Голяма част от движимите културни ценности не са безспорна собственост на галерията, защото не са постъпили по установения ред.

Основният фонд включва 2 017 единици. Сбирката “Живопис” разполага с 1021 единици, “Графика” – 457 броя, “Скулптура” – 142, фонд “Приложен” – 14 бр. сценография и 7 икони. Има основен фонд “Декоративна пластика, приложни изкуства, дизайн, сценография, плакат” и 298 единици във фонд “Чуждестранна живопис и графика”. Вписването в инвентарните книги обаче не е на нужното ниво. Има ценности с дублирани номера, неправомерно нанесени корекции, неправомерни вписвания с молив. И липси. Не е правена пълна инвентаризация на галерията, разпоредена през 2006 г., която трябва да се провежда през 3 години, както и ежегодните инвентаризации от 2005 г. насам. Поради тази причина комисията препоръчва незабавна пълна инвентаризация, за да се установи наличността, състоянието и оригиналността на художествените ценности, да се потърси отговорност от директора за неизвършени инвентаризации в периода 2005-2011 г. и отговорност от материално-отговорното лице заради установените липси.

Експозицията в Художествената галерия е постоянна и не е променяна от 1983 г. Има и зали за временни изложби. За последните 11 години са организирани 45 изложби, от тях 39 гостуващи на галерията, 3 – изнесени от нея, и 3 от фонда.

Констатацията на инспекторите е, че в галерията съществува практика директорът Здравко Палазов да издава удостоверения или сертификати за износ на художествени произведения. За издаване на такъв документ обаче той няма никакво правно основание. Становището им е, че противозаконовата практика създава възможност за заблуда и подвеждане на митническите власти и е предпоставка за контрабанден износ на движими културни ценности. До 2009 г. такива сертификати е имал право да издава само Националният център за музеи, галерии и изобразителни изкуства. А оттогава насам това е право само на министъра на културата. Промяната е станала след влизането в сила на Закона за културното наследство.

За изготвянето на доклад за състоянието и системите за финансово управление и контрол били ползвани несъществуващи документи, тоест принципалът (общината – б.а.) е бил съзнателно заблуждаван. Констатираният хаос и некомпетентност при водене на документацията и по опазването на движимите културни ценности в нарушение на законовите изисквания създава предпоставки за опасност и безотговорно отношение към ценностите в галерията, установили проверяващите. Оказало се, че в документите за самата сграда има неверни факти. Тя се води с обща площ 12 260 кв. метра, 618 кв. м. Според експертите в действителност тя е триетажна, разположена на по-голяма от посочената площ.

В сградата няма достъп за хора в неравностойно положение. Достъпът до експозицията е силно затруднен и за хора, които не са в неравностойно положение поради заключената входна врата. Фасадата е с каменни облицовъчни плочи, част от които са отлепени. На места те сериозно застрашават живота и здравето на преминаващите. Съхранението и експонирането е рисково и има опасност от развитие на микробиологична и бактериална среда, както и от физическа деформация. Над 3 000 архивни единици се съхраняват в приземния етаж не според изискванията. С наличните технически средства в Художествената галерия не е възможно да се осигурят нужните условия за съхранение на експонатите. Постоянната влажност е над 85% при допустими 55-60%. Температурата трябва да е 17-18 градуса, а е 5. В сградата има помещения, които са функционирали като консервационно-реставрационно ателие, което вече не съществува. В щатното разписание обаче има зает щат реставратор.

В галерията функционират фондове “Живопис”, “Графика”, “Скулптура”, “Приложен”, отдел “Научен архив” и звена: “Административно-финансов отдел”; “Консервационно-реставрационно ателие”, което е закрито; “Библиотека” и отдел “Връзки с обществеността”. Там работят девет души – директор, шестима уредници, един реставратор и един хигиенист. Длъжностите обаче много странно са комбинирани. Като например уредникът в отдел “Фондове” и “Живопис” е постъпил като фондохранител – бакалавър по педагогика на изобразителното изкуство и трудово обучение в начален курс. После е станал уредник. Той носи отговорност за живописния фонд на галерията, но не отговаря за останалите фондове. В същото време изпълнява функциите на домакин-снабдител, носи материална отговорност за базата и обзавеждането, организира текущи ремонти, провежда инструктаж за противопожарните мерки и охрана на труда. Имат и уредник в “Административния отдел”, който е магистър по етнология. Въпросният магистър по етнология има задълженията на личен състав, деловодител. Той се грижи за входящата и изходящата кореспонденция, заповедната книга, техническата документация – командировъчни, служебни бележки. Отговаря както за инструктажа и книгата за противопожарна безопасност, така и за техническото състояние на експозицията. В трудовия договор на магистър по педагогика на изобразително изкуство е посочено назначение за “Уредник връзки с обществеността”, а длъжностната му характеристика е за “Заместник-директор”.

В длъжностните характеристики, връчени през 2010 г., от работещите в галерията се изисквало изрично да познават Закона за паметниците на културата и музеите, отменен предишната година, и да осъществяват връзка с Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства, който не съществува от 2006 г.

За първата половина на 2011 г. галерията има 319 посетители, предимно организирани. Единичните са по един-двама седмично. В поредица от дни обаче е нямало нито един, като например от 9 до 14 май и от 4 до 20 юни миналата година. Заключението на проверяващите по този повод е, че при възпрепятствания достъп до галерията – заключен вход и надпис “За посещения звънете на служебния вход”, за намирането на който е необходимо сериозно издирвателско усилие, е учудващ и този брой посетители.

Целият поток от туристи, изкачили стъпалата до Културния комплекс, не е предразположен и поканен да посети Художествената галерия. На 10 метра срещу нейния вход се намира гостоприемно отвореният Регионален исторически музей, където посетителите са посрещнати от добре подготвени екскурзоводи с подробна информация на различни езици, дори и на Брайл.

Директорът на Художествената галерия Здравко Палазов:

Сигнализирал съм прокуратурата да се възвърнат произведенията, които липсват. Така че предишните директори какво са правили – пълна безхаберност, безотговорност. И сега всичко е на моята глава. В момента готвя юридически отговор на всичките въпроси. Трябва да се вземат мерки всичките неща да си влязат в ред – и като документация, и така нататък. Много личностни са нещата. Предишният директор не знам какво е правил, какво е струвал.

Тези неща, които са констатирани в доклада, са наследени от предишните ръководства. И аз трябва да се справям оттук-насетне с всичко. Аз от седем години съм директор на галерията и съм се справил едва с половината от проблемите. Поради липса на средства най-вече. Защото например един покрив не се прави с бюджета на галерията – 90 000 лева, а покривът струва над 700 000 лева, за да се направи целият. И рампи за достъп на инвалиди – куп неща, които не зависят в никакъв случай от нас. Това е било работа на предишните ръководства и кметове най-вече. Липсата на този доклад и за мен не е обяснима, защото другите доклади още след един месец бяха предоставени. А този в продължение на половин година не е предаден и се предоставя, когато минаха изборите, когато всичко се промени. На мен ми го предоставиха преди по-малко от месец. В продължение на половин година са изчаквали не знам какво – изборите сигурно.

Oще по темата:

Водещи новини

Архив — новини

2017
 • февруари
 •     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28          
 • януари
 •             1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
2016
2015
2014
2013
2012