Строители, проектанти и архитекти: Общината тенденциозно ни елиминира!

 • Последна промяна на: 14:55, 04.07.2014 г.
 • Автор: Анита Чолакова
 • В рубрика: Бизнес

Остри изказвания в прав текст се чуха вчера между представители на трите камари – на строителите, проектантите и архитектите, и на община Смолян. Кметът Николай Мелемов покани Весела Цолова (Камара на строителите), арх. Антон Тодоров (Камара на архитектите) и инж. Иван Стоянов (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) в присъствието на журналисти да си кажат думата. Повод за срещата стана публикуваното в понеделник в “Отзвук” открито писмо на трите гилдии, в което обвиниха кмета, че ги лишава от възможността да участват в конкурсите за обществени поръчки (Текстът на отвореното писмо е в края на материала – бел. ред.) А конкретната поръчка е за проектиране на около 30 улици и няколко знакови сгради в областния град.

„Ние сме предизвикани от действията на общината. В обявяването на тази обществена поръчка личи тенденциозно елиминиране на смолянската проектантска и строителна гилдия и за условията, при които се обявяват процедури от община Смолян. Това предизвиква нашето недоволство и предвид на предишни разговори и срещи между камарата на архитектите, камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, камарата на строителите. Специално за тази обществена поръчка се водиха разговори, консултации за уточняване на етапи, обеми, възможности за участие на местния бизнес. В крайна сметка след публикуването й в АОП се оказа, че критериите за оборот са такива, че в България могат да участват около 5% от фирмите, което пък за Смолян е абсурд някой да може да участва. Оттам-нататък ни навява на мисълта, че това е направено умишлено. Не че някой не знае, че в страната тези поръчки се развиват по системата “отгоре” и всеки кмет е под някакъв натиск. Не е направен поне отпор или необходимият минимум, за да може поне местният бизнес да участва. Досега проведените обществени поръчки не са дали възможност на местните проектанти и строители да играят нормално като бели хора. Примерите са достатъчни – ей ти интегрирани планове с разни митничари, ей ти първа градска среда с проектанти от Монтана, които не бяха идвали в Смолян, а трябва да се изпълнява обект за 5 милиона. Ей ти изпълнение на спортните обекти от Хасково, като се налага еди-кой си да ги прави при еди-какви си условия. Няма да ги изброявам, всички журналисти знаят за какво става въпрос. Но за да не станем като абдали, професионалните гилдии да стоим и само да пляскаме какво прави общината, сме решили по всякакъв начин оттук-нататък да си изказваме мнението – дали под формата на декларации или под други форми. То че умираме – умираме, но да не е като пълни идиоти”, заяви арх. Тодоров.

„Ние сме против това изкуствено обединяване в две обособени позиции на всички подобекти, което от своя страна води до изискване за високи обороти на участниците през последните 3 г.”, допълни инж. Стоянов. „Ние се включихме в подкрепа на колегите проектанти, тъй като строителството се издържа и преживява предимно от обществени поръчки. За съжаление проблемите в този сектор са много. Ние много по-често от тях се сблъскваме с определени несправедливи условия. Смятаме, че тези проблеми не касаят определен бранш. Тук говорим за тенденции и смятам, че е във взаимен интерес нещата да бъдат изчистени и да се намери баланс, защото безспорно и общината стои под определен натиск и като експертен, и като времеви потенциал. Допускат се грешки и мисля, че ролята на камарите е да бъдем един своеобразен коректив. В община и в област Смолян икономическата активност замира и не бива да го допускаме”, добави Цолова.

„Преди да обявим поръчката, имахме среща с архитектите. Те поставиха условие да няма ISO, защото това би било голяма пречка пред тях. Ние се съобразихме с това. Проектът е с европейски пари. Цялата процедура минава през съгласуване. И е съгласувана. Но трябва да има обективни критерии, които да гарантират, че заложеното ще се случи”, посочи кметът. „Аз не знам какви са оборотите на местните архитекти и проектанти, но искам да подчертая, че изискваният оборот не е от специфична дейност. Тоест, както сте се обединили в камари, какво пречи да се направи консорциум със строителна фирма. Всяка строителна фирма има оборот 200 000 лв. на година. Нали затова сте се събрали в камари, за да си помагате, да сте по-силни, за да се чува вашето мнение. Този оборот ли е пречката, защо не може да се обедините!?”, попита Мелемов. Той подчерта, че за въпросната поръчка няма никакъв натиск и никакви партийни фирми. „И това ще стане ясно. Гарантирам. Бихме могли даже да я отменим, но ще провалим всичко, защото ще загубим сроковете. Другият критерий е само цена. Дава някой по-ниска цена и 5 дена по-малко и я печели пак, както казвате, някой от Хасково, от Монтана. Какво да направим тогава!? Пред вас заявявам, че имам желание да е смолянска фирма, но на първо място трябва да се спазва законът. Ние няма как да гарантираме, че ще я спечели смолянска фирма. Заявявам пред вас, че няма нагласена фирма”, каза още градоначалникът. Той допълни, че ако гилдиите бяха написали писмото до 10-тия ден от обявлението, някои критерии би могло да се променят съобразно закона.

Оттам започнаха спречкванията. Мелемов и Тодоров заспориха за изисквания оборот. Кметът подчерта, че оборотът е от обща дейност, а не от специфична проектантска. В такъв случай по думите на Мелемов би могло да се комбинират строителна фирма с оборот от 200 000 лв. и проектанти, за да изпълнят условията. Арх. Тодоров прочете това изявление иначе: „Вие сега ми казвате да отида да се сдружа с месаря от Устово ли!? Това са професионални и етични неща. Нито един архитект или инженер няма да отиде да хване горския от Широка лъка. Искате да кажете да правим всякакви гешефти само и само да вземем поръчката. Какъв беше проблемът тая поръчка вместо на две, да е разделена на четири?”, попита той. Според шефа на правния отдел Любомир Равелов не е нарушение на закона поръчката да се раздели и на 100 обособени позиции, но така няма да е целесъобразно. За възложителя е важно архитектурните проекти да имат някакъв общ облик. И че това е причина обособените позиции да са само две.

„Нашата правна логика е, че не може да искаш да сключиш договор за 250 000 лв., който ще изпълниш за 3 месеца, а да нямаш зад гърба си последните три години поне двойно на този оборот, независимо в какъв консорциум. Предвидено е авансово плащане на 20%, а 80% – окончателно. Ако този правен субект няма оборот, как тогава ще си покрива разходите до окончателното плащане!? Ние сме изискали обороти, за да знаем, че този субект може да изпълни поръчката и да чака накрая да му се плати”, обясни зам.-кметът Захариев.

За да опровергаят обвиненията, че възлагат проектиране на външни фирми, юристите на общината бяха донесли списък с възложените обекти за последните години, които са с пряко договаряне. Според прочетеното, само една фирма е златоградска, всички други – смолянски”. Арх. Тодоров обаче опонира, че това са дребни обекти и от София не биха се съгласили да ги изпълняват, защото ще си изхарчат хонорара само за пътни. Отсреща му отговориха, че това е единствената възможност кметът да възлага пряко и само тогава може да изрази предпочитания. В другите случаи се прилага Законът за обществените поръчки, когато се избира според определени критерии. А атаката на гилдиите е точно срещу заложените критерии. Те ги смятат за дискриминационни, щом се залагат обороти, които местните фирми нямат. Уточни се, че проектантите могат да се състезават при изискване за оборот не повече от 200 000 за 3 години. От общината обаче извадиха друг аргумент. „При изискуем оборот 180 000 лв. за градска среда, при липса на изисквания за ISO или нещо друго утежняващо, само за проектанти по необходимите части за проектиране каква е причината да не кандидатстват смолянски фирми?”, контрира Равелов. И обясни, че при тези минимални изисквания участвали само две фирми – от Монтана и Хасково. И спечелилата е от Монтана. Кметът от своя страна уточни, че дори да е участвала, пак няма гаранция, че ще я спечели, но поне има шанс.

Според Цолова не оборотът, а проектантът с референциите, с професионалния си опит и членството в професионални камари е обективният критерий за качествата и способностите му да извърши проектиране.

„В това се състои и проблемът в строителството. И строителят може преди пет години да е изпълнявал определен обект, много по-сложен от дадена поръчка, но поставянето на изискване за обороти спъва. На въпроса защо не участват смолянски фирми – малките и средните фирми вече се отчаяха, да кажа съвсем в прав текст, дори не четат обществените поръчки. В момента камарата работи в насока да се повиши тяхното качество – повечето фирми да се сдобият с ISO, да придобият малко по-конкурентни качества”, каза тя. По думите й проблемът в сдружаванията са последиците след поръчката – как да се разпределят кой какво е свършил и какво трябва да получи и поради това нерядко консорциумите се разделят с негативни отношения.

Арх. Тодоров обобщи, че никой не ги упреква за процедурата, но искат някакво взаимодействие между община и съсловни организации, защото градът загива. А Мелемов отсече: „Подгответе критериите такива, че да ви удовлетворяват и да са законни, за да не ни обвинявате, че репресираме смолянските фирми! Ако трябва, всеки ден да се срещаме. Аз нямам проблем. И то не само с мен, а и с колегите, със специалистите. Когато има неразбиране, съм готов да го изчистим”.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН
Копие: Вестник “Отзвук”

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Камара на архитектите – Регионална колегия Смолян, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия Смолян, Камара на строителите в България – Областно представителство Смолян

Относно: Процедури по възлагане на обществени поръчки в частност Открита процедура по ЗОП с предмет “Изготвяне на работни инвестиционни проекти”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект "Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на гр.Смолян".

Г-н Кмете, за пореден път професионалните организации в гр.Смолян са свидетели на умишлено създаване на дискриминационни условия за участие в обществена поръчка. В хода на подготовката на гореспоменатата обществена поръчка многократно бяха обсъждани под формата на техническа помощ на общината възможностите за участие на местния бизнес в нейното изпълнение. Камарите на архитектите, инженерите в инвестиционното проектиране и строителите участваха със свои представители при предварителното обсъждане на техническите задания за обхвата, съдържанието и обособените позиции на поръчката, като непрекъснато се афишираше, че условията за участие ще дадат справедлива възможност за явяването на местни фирми. За съжаление и разочарование на професионалните камари в обявената в АОП поръчка са наложени такива икономически и финансови изисквания към участниците, които на практика елиминират възможността за участие на местни фирми и сдружения. За пореден път община Смолян проявява незаинтересованост към създаване на условия за развитие на местния бизнес. Отново ще имаме фирми от Монтана, Варна, София, Хасково и др., които ще решават местните инфраструктурни и сградни проблеми, без да знаят къде се намира градът ни. Отново ще оглавим класацията за най-ниски доходи и висока безработица в Република България. Професионалните камари призовават общинската администрация да престане с двойната игра – от една страна приказки и намерения за създаване условия за развитие на местния бизнес, а от друга страна – извършване на реални действия по възлагане на поръчките на външни, свои и партийни фирми. Резултатът от такъв подход е предвидим и пагубен за цялата област Смолян – това са затворени работни места, емигриране на специалисти и замиране на икономическата активност като цяло. Цената на подобно упорито толериране само на определени фирми и кръгове в България се оказва прекалено висока. КАБ, КИИП и КСБ в гр.Смолян декларират отрицателното си отношение от създадените практики в община Смолян относно създаването на условия за развитие на строителния бранш и ще преосмислят възможните взаимодействия между общината и съсловните организации. Апелираме към промяна в принципите на управление и поставяне на нови приоритети във взаимоотношенията с бизнеса, защото всички ние – проектанти, архитекти, и строители сме работодатели и данъкоплатци в община Смолян.

01.07.2014 г. гр.Смолян

 • арх. Антон Тодоров – председател на КАБ – РК Смолян
 • инж. Иван Стоянов – председател на КИИП – РК Смолян
 • Весела Цолова – председател на КСБ – ОП Смолян

Водещи новини

Архив — новини

2017
 • февруари
 •     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28          
 • януари
 •             1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
2016
2015
2014
2013
2012