Зам.-директорът на ИАГ инж. Красимир Каменов: Хората да са спокойни - сами ще си добиват дървата!

 
 • Последна промяна на: 10:09, 01.08.2011 г.
 • Автор: Елена Павлова
 • В рубрика: Интервю

Г-н Каменов, как върви преструктурирането на горския сектор?

Нещата тръгнаха нормално. От началото на месеца стартираха работа и шестте предприятия, едно от което е тук в Смолян. Първоначално трябваше да се извърши регистрацията им, след което и вписването на горските стопанства. Те също са регистрирани и започнаха нормално работа.

Вече не са под шапката на Изпълнителната агенция, така ли е?

Не съм към нас, а на подчинение директно на министъра на земеделието Мирослав Найденов.

Сътресения имаше ли?

Не. Сътресения не се усетиха. Малко се позабави регистрацията на предприятията, тъй като законът влезе в сила от 9 април, а тя реално се случи в началото на този месец. Няма съкращаване на хора, а само прехвърляне на кадри от едната структура в другата.

Няма ли опасност смолянската регионална дирекция да закъса за специалисти?

В национален мащаб това прехвърляне няма да окаже влияние. В страната са 16 регионални дирекции, а предприятията са 6. Там, където има съвпадения, както е в Смолян, наистина се случва преминаване на хора от едната структура в другата. Но ние имаме кадърни хора, професионалисти, които са в горските стопанства, и те ще се ангажират впоследствие да работят в дирекцията. А и не са се прехвърлили много хора. Трима експерти от РДГ – Смолян, започнаха работа в горското предприятие – Асен Карабов, Костадин Чолаков и Елин Лилов.

Агенцията подготвя ли се да поеме контролната дейност, какво предстои да се случи?

Предстои да се назначават допълнително хора към регионалните дирекции по горите. Това са така наречените инспектори. Специфичното е, че тези, които ще контролират горския сектор, ще бъдат държавни служители и всички ще преминават през конкурс. Идеята е да се създадат изнесени звена. За Смолянска област тези звена ще са най-вероятно 5-6. Там ще се назначат минимум шестима инспектори, които ще контролират цялата дейност на стопанствата, попадащи в определената територия, както и частни и общински гори и кооперации. Ще им се предоставят автомобили, офиси. Те обаче няма да бъдат самостоятелни структури, а ще се водят като изнесени отдели на дирекцията.

В момента тече най-голямата реформа в горите. Според Вас има ли бъдеще?

При всички положения има бъдеще, защото трябваше да стане едно такова разделение на контролната от стопанската част. И тези горски стопанства, обединени в предприятията, ще се занимават само със стопанска дейност. Няма да контролират и да обслужват частни гори. Става един вид конкуренция между горското стопанство, общинските и частните гори. А държавната структура само ще контролира. Новото е, че се дадоха изключителни права на лицензираните лесовъди. Един собственик на гора може да бъде обслужен от маркирането, експедирането на дървесината и освидетелстване на сечището само от лицензиран лесовъд, без да търси съдействие от горско стопанство или регионална дирекция.

Въвеждането на онлайн позволителното за сеч създава ли проблеми на лесовъдите, все пак е работа с компютър и интернет?

Законът дава възможност такова позволително за сеч за държавни гори да се издава само от директора на стопанството или упълномощено от него лице, а за частните – от лицензирани лесовъди. Не мисля, че ще има проблеми. Очаквахме, че ще се получат сътресения, но нещата тръгнаха много гладко.

По-удобно ли е по този начин да се процедира?

Определено да, защото ние не можем да осъществяваме постоянен контрол. Предоставили сме правата на лицензираните лесовъди. Те си издават позволителното за сеч, а ние го виждаме онлайн в системата, заедно с всички данни. Тогава може да решим и да извършим проверка на място.

Правите ли проверки, има ли нарушения?

Постоянно се правят. Засега не сме констатирали големи нарушения. Дребни пропуски има. Проблем е, ако лесовъдът направи грешка и пусне позволителното в системата, след това не може да го поправя. Трябва да го анулира и да издаде ново. Но засега не сме открили злоупотреби.

А с какви права ще са горските инспектори?

На тях са им дадени пълни полицейски права. Както един полицай има право да задържа нарушителя, да употреби физическа сила, палки, стоп-патрони, белезници, така и инспекторът може да го направи. Това за Смолянския регион е чуждо, но за останалата част на страната има големи проблеми, най-често с ромското население, и понякога се налага да се задържат нарушителите. А и в Изпълнителната агенция има така нареченото спецзвено, което е от 11 човека и сме много доволни от техните резултати.

Откакто сте зам.-директор на ИАГ наблюдавате от високо работата на колегите си в цялата страна. Какво е състоянието на сектора в Смолян?

Отлично е. Смолян е наричан оазиса в българските гори по отношение на липса на нарушения. И наистина е така. Когато отидох в София, видях какви са проблемите в други части на страната. При нас липсват бракониерски прояви, незаконна сеч и злоупотреби в процедурите, търговете за продажба на дървесина и пр.

Преди седмица бе решен и най-болният проблем за местното население, но няма ли да попречи закъсняването на заповедта хората да се снабдят с дърва за огрев?

Не мисля, че ще попречи, напротив – не е късно. Имаше опасения да стане късно, тъй като този въпрос не е регламентиран в Закона за горите.

Пропуск на закона ли е?

Не е пропуск, а е предмет на наредба за ползване и възлагане на дървесина. В нея се описва целият ред по всички начини. Наредбата е готова, но приемането й от Министерски съвет ще се забави и хората нямаше да могат да се снабдят с дърва. Затова министър Найденов даде указания, с които се описва този ред. Най-вероятно до седмица горските стопанства ще започнат да разрешават. Първоначално идеята беше за рестриктивен режим – добивът да се извършва от лицензирана фирма, а местното население да си ги кастри, разкройва и извозва. Но сега сме допуснали и сами да си ги добиват.

А в наредбата, която не е приета, има ли нещо по-различно?

Не, запазваме старото статукво. Така че хората могат да бъдат спокойни – сами ще си добиват дървата.

А цената?

Вече няма така наречената тарифна такса на корен. Няма да има отчисления от самото горско стопанство към бюджета. Досега беше 10 лв. за широколистните и 3 лв. за иглолистните дърва. Сега ще има само отчисление за предприятието към фонд “Инвестиции” и те ще определят цената на корен. Възможно е да бъде по-ниска от предишната, но това ще се определя от всяко горско предприятие. Предполагам, че до седмица ще е ясна и тарифата.

Кое е най-слабото място в сектора, в кои направления може да се поработи повече?

Като слабо място бе проблемът за дървата за местното население, но той вече е решен. Ще се забавим с изнесените структури за контрол.

Сложихте вече край на заменките, кой е основният виновник да се стигне до тази крайна мярка?

Такава е била политиката тогава. В Смолян определено не са много заменките, тя е една, но най-голямата – за СТЦ “Перелик”. Когато трябва да се изгради подобен проект, практиката е била такава – първо се прави замяна, а след това промяна на предназначението на територията.

Водещи новини

Архив — новини

2017
 • февруари
 •     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28          
 • януари
 •             1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
2016
2015
2014
2013
2012